Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kiképzőbázis

Taktikai kézjelek:

 

 

 

Taktikai kézjeleket használunk akkor, amikor nem akarjuk felfedni szándékainkat az ellenfél előtt, illetve ha más kommunikációs csatorna nem elérhető, vagy tiltott.

 

 

 Előnye, hogy gyorsabb és közvetlenebb az információráramlás mint a rádión keresztül, hátránya viszont a közvetlen vizuális kapcsolat, valamint a kézjelek helyes alkalmazásának és megértésének egységes elsajátítása. Ezért is fontos, hogy mindenki ugyanazon - egységesített - jelzéseket használjon a játék során.

 

 

Mozgás alakzatban:

 

 

Egyes oszlop:

 

 

Vonal alakú tereptárgyak mellett történő menet során (bokorsor, árok, falak, szűk ösvények) használják. Fontos, hogy minden katona az előtte lévő lábnyomába lépjen, ezáltal is megtévesztve az ellenséget. Az első katona kibiztosított fegyverrel halad az élen, míg a többiek bebiztosítják fegyvereiket.

 

 

Kettős oszlop:

 

 

 

A kettős oszlop kiválóan alkalmas olyan utakon történő haladásra, amelyek elég szélesek ahhoz, hogy a katonák az út két oldalán egymástól meghatározott távolságokra haladhassanak. Hasonlóan ez előzőekben elmondottakhoz, az elöl haladó katonák kibiztosított, sorozatra állított fegyverrel haladnak az élen. A parancsnok általában az élen helyezkedik el (legtöbbször ő a harmadik katona az alakzatban).

 

 

Nyílhegy

 

 

 

A nyílhegy alakzat a legalkalmasabb nyílt terep leküzdésére. A raj, amikor csak lehetősége van rá, nyílhegy alakzatban halad, mivel ebből az alakzatból igen könnyen lehet a többi alakzatot felvenni, és minden irányba reagálni az ellenséges támadásra. A parancsnok olyan helyet foglal el a rajban, ahonnan képes azt legjobban irányítani, és minél előrébb igyekszik helyezkedni, hogy jól lássa az esetleges történéseket.

 

 

Gyémánt alakzat

 

 

 

A gyémánt alakzatot általában éjszaka egy nyílt terepen történő áthaladás során alkalmazzuk Nagyon hasonlít az előbb bemutatott ék alakzathoz, csak teljesen zárt. Éjszaka nyílt terepen elsősorban járőrtevékenység végrehajtása során ajánlott.

 

 

Vonal

 

 

 

A vonal alakzat a támadás során leggyakrabban alkalmazott formáció (elsősorban a roham időszakában). Ez a "tűz és mozgás" kivitelezéséhez szükséges alapalakzat is, de viszonylag nehezen irányítható. A katonák részéről nagy összeszokottságot, a parancsnok részéről pedig odafigyelést igényel. Éppen ezért a járőr nem használja, csak speciális feladatok végrehajtásakor. Ilyen például egy adott terep átfésülése, mely során a katonák párokban fedezve egymást, de a vonal alakzatot mindvégig megtartva fától fáig vagy fedezéktől fedezékig mozognak előre, majd onnan fedezik társukat.

 

 

 

Alpha Bravo Charlie:

 

 

 

A nemzetközi betűzési ábécé a világszerte legismertebb betűzési ábécé. A latin ábécé betűinek egyértelmű meghatározására használják és ezért olyan szavakból áll, amelyek véletlenül sem összetéveszthetők egy másik betű betűzési nevével. A szavak írásmódját is úgy választották, hogy a különböző nyelvű felhasználóknak egyértelmű legyen a kiejtés. Az angolul ph-val írt Alpha ezért "Alfa", a Juliet-et két t-vel írták. A nemzetközi betűzési ábécét a NATO katonai használják (az ábécé köznyelven NATO spelling alphabet-nek hívják). A légi és vízi közlekedésben résztvevők is kötelezően használják az ábécét a rádiós kommunikációban.

 

A - Alpha [ˈælfɑ]

B - Bravo [ˈbrɑːˈvo]

C - Charlie [ˈtʃɑːli]

D - Delta [ˈdeltɑ]

E - Echo [ˈeko]

F - Foxtrot [ˈfɔkstrɔt]

G - Golf [gʌlf]

H - Hotel [hoːˈtel]

I - India [ˈindiˑɑ]

J - Juliet [ˈdʒuːliˑˈet]

K - Kilo [ˈkiːlo]

L - Lima [ˈliːmɑ]

M - Mike [mɑik]

N - November [noˈvembə]

O - Oscar [ˈɔskɑ]

P - Papa [pəˈpɑ]

Q - Quebec [keˈbek]

R - Romeo [ˈroːmiˑo]

S - Sierra [siˈerɑ]

T - Tango [ˈtængo]

U - Uniform [ˈjuːnifɔːm]

V - Victor [ˈviktɑ]

W - Whiskey [ˈwiski]

X - X-ray [ˈeksˈrei]

Y - Yankee [ˈjænki]

Z - Zulu [ˈzuːluː]

(Ezeket a csapatba lépésed után kiképzőtiszt oktatja mindenkinek)